به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • مجوز تاسیس موسسه فرهنگی

تأسیس مؤسسه فرهنگی
مؤسسه فرهنگی: عبارت است از هر تشکیلاتی که از سوی افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند زمینه  فرهنگی و هنری تاسیس می‌شود.
شرایط متقاضی:
داشتن حداقل 25 سال
داشتن مدارک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع رمبوطه.
داشتن صلاحیت علمی و تخصص یا تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت.
انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم.
نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع مربوطه و برخورداری از حسن شهرت.
محجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص کارشناس اداره کل.
داشتن سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره (برای چند منظوره).
مدارک لازم:
دادن تقاضای تأسیس با ذکر علل توجیهی
کامل کردن درخواست تاسیس و معرفی مدیر مسئول
کامل کردن پرسش نامه و مشخصات انفرادی (برای همه اعضای هیئت مؤسس)
تصویر از همه صحفات شناسنامه.
تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم.
اصل گواهی نداشتن سوء پیشینة کیفری مؤثر
تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر )
چهار قطعه عکس 3×4 جدید و پشت نویسی شده
یک نسخه از اساس نامه به انضمام صورت جلسات انتخاب ارکان اصلی؛ گفتنی است فتوکپی همة مدارک،‌از قبیل شناسنامه، کارت پایان خدمت و … نباید از 2/1 کاغذ A4 کوچکتر باشد و فتوکپی مدارک تحصیلی هم نباید از یک صحفه A4کوچکتر باشد و فتوکپی مدارک تحصیلی هم نباید از یک صحفه کاغذ A4 بزرگتر باشد و همة این مدارک تحصیلی با اصل مطابقت داده می‌شود . گیرندة مدارک روی آنها عبارت یا مهر«رونوشت(یا تصویر) برابر با اصل است» را می‌نویسد و امضا می‌کند.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد