به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • دکتر علیقلی محمودی بختیاری

زندگی نامه دکتر علیقلی محمودی بختیاری

aaa  

دکتر علیقلی محمودی بختیاری ، فرزند محراب در یکی از روستاهای توابع شهرستان ازنا ، به سال 1311 به دنیا آمد و در مکتب خانه ی سنتی ، خواندن و نوشتن را فرا گرفت بعد از ادامه تحصیل در شهرستان بروجرد و الیگودرز در سال 1333 راهی تهران شد و ششم ادبی را در دبیرستان مروزی به پایان رساند ، درسال 1334 در کنکور ، دانشکده ادبیات را برگزید و در سال 1337 دوره ی کارشناسی ادبیات فارسی را به پایان رسانید درهمان سال در دوره کارشناسی دکتری زبان شناسی زبان های باستانی پذیرفته و  این دوره را نیز با موفقیت به پایان برد ، دکتر محمود بختیاری در سال 1339 به استخدام وزارت فرهنگ در مد و در دبیرستان های رازی ،  ادیب و... به تدریس پرداخت .

دوسال معاونت اداره ی کل تألیف وترجمه و سرپرستی نظارت بر کتاب های درسی را برعهده داشت . درسال 1347 برای تدریس در دانشگاه تهران دعوت شد . و در سال 1348 با تصویب شورای علمی دانشکده به عنوان استاد تمام وقت دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ، به تدریس فرهنگ وتمدن ایران پرداخت

 استاد بختیاری هنگامی که در سال 1349 معاونت دانشکده ی ابوریحان را بر عهده داشت ، بخشی به نام واحد دانشجویان خارجی تأسیس کرد . این واحد سرانجام با دعوت باز آموزی و به آموزی زبان فارسی به استادان زبان و ادبیات فارسی ، به دانشگاه های شبه قاره هند و پاکستان مبدل شد . در سال 1352 با دعوت دانشگاه کلمبیای نیویورک به مدت یک سال عازم آمریکا شد و سال بعد به دعوت دانشگاه یوتا به مدت دو ماه دوباره به آمریکا رفت . همچنین در سال 1356 سفریبه مصر داشت  و در دانشگاه عین الشمس در باره ی پیوند فرهنگی ایران و مصر سخنرانینمود ، همچنین در لاهور پاکستان ، درباره ی دیدگاه اقبال لاهوری و آشنایی او با فرهنگ و عرفان ایرانی سخنرانی سودمندی ایراد نمود 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد